Rusça Fiil Çekimleri

Rusça Fiil Çekimleri
Rusça Fiil Çekimleri - начинать/начать - Başlamak

несовершенный вид
Fiil / глагол
начинатьŞimdiki Zaman / Настоящое Время

Türkçe Anlamı
я
начинаю

Ben
Başlıyorum
ты
начинаешь

Sen
Başlıyorsun
он
начинает

O (Erkek)
Başlıyor
она
начинает

O (Bayan)
Başlıyor
оно
начинает

O (Orta)
Başlıyor
мы
начинаем

Biz
Başlıyoruz
вы
начинаете

Siz
Başlıyorsunuz
они
начинают

Onlar
Başlıyorlar


Geçmiş Zaman / Прошедшое Время

Türkçe Anlamı
я
начинал

Ben
Başladım
ты
начинал

Sen
Başladın
он
начинал

O (Erkek)
Başladı
она
начинала

O (Bayan)
Başladı
оно
начинало

O (Orta)
Başladı
мы
начинали

Biz
Başladık
вы
начинали

Siz
Başladınız
они
начинали

Onlar
Başladılar


Gelecek Zaman / Будущее Время

Türkçe Anlamı
я
буду начинать

Ben
Başlayacağım
ты
будешь начинать

Sen
Başlayacaksın
он
будет начинать

O (Erkek)
Başlayacak
она
будет начинать

O (Bayan)
Başlayacak
оно
будет начинать

O (Orta)
Başlayacak
мы
будем начинать

Biz
Başlayacağız
вы
будете начинать

Siz
Başlayacaksınız
они
будут начинать

Onlar
Başlayacaklar


Emir Kipi / Повелительное Наклонение

Türkçe Anlamı
начинай

Başla
начинайте

Başlayın


совершенный вид
Fiil / глагол
Geçmiş Zaman / Прошедшое Время

Türkçe Anlamı
я
начал

Ben
Başladım
ты
начал

Sen
Başladın
он
начал

O (Erkek)
Başladı
она
начала

O (Bayan)
Başladı
оно
начало

O (Orta)
Başladı
мы
начали

Biz
Başladık
вы
начали

Siz
Başladınız
они
начали

Onlar
Başladılar


Gelecek Zaman / Будущее Время

Türkçe Anlamı
я
начну

Ben
Başlayacağım
ты
начнёшь

Sen
Başlayacaksın
он
начнёт

O (Erkek)
Başlayacak
она
начнёт

O (Bayan)
Başlayacak
оно
начнёт

O (Orta)
Başlayacak
мы
начнём

Biz
Başlayacağız
вы
начнёте

Siz
Başlayacaksınız
они
начнут

Onlar
Başlayacaklar


Emir Kipi / Повелительное Наклонение

Türkçe Anlamı
начни

Başla
начните

Başlayın

olmak
быть
bıt’
aramak
искать
iskat’
dinlemek
слушать
sluşat’
oturmak
жить
jit’
konuşmak
говорить
gavarit’
ağlamak
плакать
plakat’
bakmak
смотреть
smatret’
bulmak
найти
nayti
sahip olmak
иметь
imet
harcamak
потратить
patratit’
vermek
давать
davat’
yapmak
делать
delat’
saklamak
сохранять
sahranyat’
giymek
носить
nasit’
taşımak
нести
nesti
zorunda olmak
быть должным
bıt’ doljnım
eğlenmek
веселиться
veselit’sya
tasvir etmek
описывыть
opisıvıt’
sormak
спрашивать
spraşivat’
uyumak
спать
spat’
yazmak
писать
pisat’
yollamak
посылать
pasıat’
kapatmak
закрывать
zakrıvat’
sigara içmek
курить
kurit’
almak
брать
brat’
yerini almak
занимать
zanimat’
tamir etmek
чинить
çinit’
kaplamak
накрывать
nakrıvat’
katlamak
складывать
skladıvat’
koklamak
пахнуть
pahnut’
yapmaya çalışmak
пытаться
pıtat’sya
uyuya kalmak
заснуть
zasnut’
almak
получать
poluçat’
yanmak
гореть
garet’
oturmak
сидеть
sidet’
giymek
одевать
adevat’
koymak
класть
klast’
dökmek
наливать
nalivat’
kuşatmak
окружать
okrujat’
vurmak
ударить
udarit’
yaymak
распространять
rasprostranyat’
görmek
видеть
videt’
kazmak
копать
kopat’
süpürmek
подметать
podmetat’
ait olmak
принадлежать
prinadlejat’
seçmek
выбирать
vıbirat’
kaybolmak
исчезать
isçezat’
fırlatmak
бросать
brosat’
uzatmak
растягивать
rastyagivat’
önermek
предлагать
predlagat’
saklamak
прятать
pryatat’
kullanmak
использовать
ispol’zavat’
cevap vermek
отвечать
atveçat’
okumak
читать
çitat’
unutmak
забывать
zabıvat’
gitmek
уходить
uhodit’
farketmek
замечать
zameçat’
başlamak
начинать
naçinat’
olmak
становиться
stanavit’sya
getirmek
приносить
prinosit’
anlamak
понимать
ponimat’
ummak
надеяться
nadeyat’sya
düşünmek
думать
dumat’
tercih etmek
предпочитать
predpoçitat’
beklemek
ждать
jdat’
ihtiyacı olmak
нуждаться в…
nujdat’sya v…
bağlı olmak
зависеть
zaviset’
duymak
слышать
slıshat’


Rusçada fiilin mastar hali fiilin sonuna “-ть, -ти, -чь” ekleri gelerek biter.
Видеть, Слушать, Читать
Rusça’da fiiller için 2 durum söz konusudur. ( hareket fiilleri için 3)
НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД  – Tamamlanmamış fiil durumu – Eylem devam ediyor, tekrarlanıyorken
СОВЕРШЕННЫЙ ВИД  – Tamamlanmış fiil durumu – Eylem bitmişse.
Örnek fiil çekimi: “Görmek – Видеть
                                                           
Tamamlanmamış
                         Tamamlanmış
Mastar hali 
       Видеть
          Увидеть
Şimdiki zaman 
Я
Вижу 
Ты
Видишь 
Он, oна, oно
Видит 
Мы
Видим 
Вы
Видите 
Они
Видят 
Geçmiş zaman 

                  Tamamlanmamış
Tamamlanmış
Eril
                 Видел 
Увидел 
Dişil
                 Видела 
Увидела 
Nötr
                 Видело 
Увидело 
Çoğul
                 Видели 
Увидели 
Gelecek zaman 

Tamamlanmamış
Tamamlanmış
Я
Буду Видеть 
Увижу 
Ты
Будешь Видеть 
Увидишь 
Он, oна, oно
Будет Видеть 
Увидит 
Мы
Будем Видеть 
Увидим 
Вы
Будете Видеть 
Увидите 

Şimdiki zamandan örnekler:
Слушать – dinlemek
Я
Слушаю
Dinliyorum
Ты
Слушаешь
-ешь
Dinliyorsun
Он/она
Слушает
-ет
Dinliyor
Мы
Слушаем
-ем
Dinliyoruz
Вы
Слушаете
-ете
Dinliyorsunuz
Они
Слушают
-ют
Dinliyorlar
Понимать – anlamak
Я
Понимаю
Anliyorum
Ты
Понимаешь
-ешь
Anliyorsun
Он/она
Понимает
-ет
Anliyor
Мы
Понимаем
-ем
Anliyoruz
Вы
Понимаете
-ете
Anliyorsunuz
Они
Понимают
-ют
Anliyorlar
Спрашивать – sormak
Я
Спрашиваю 
Soruyorum
Ты
Спрашиваешь
-ешь
Soruyorsun
Он/она
Спрашивает
-ет
Soruyor
Мы
Спрашиваем
-ем
Soruyoruz
Вы
Спрашиваете
-ете
Soruyorsunuz
Они
Спрашивают 
-ют
Soruyorlar
Отдыхать – dinlenmek
Я
Отдыхаю   
Dinleniyorum
Ты
Отдыхаешь
-ешь
Dinleniyorsun
Он/он
Отдыхает  
-ет
Dinleniyor
Мы
Отдыхаем  
-ем
Dinleniyoruz
Вы
Отдыхаете 
-ете
Dinleniyorsunuz
Они
Отдыхают 
-ют
Dinleniyorlar