1′den 200.000′e kadar Rusça miktar sayıları

1′den 200.000′e kadar Rusça miktar sayıları

Rusça sayıları saymak ve okumak son derece kolaydır. 20′ye kadar farklı olan sayılar, her onlu birimden sonra birden başlayarak devam eder.
1′den 200.000′e kadar miktar sayıları:
0
Ноль
0.5
Половина, пол
1
Один, одна, одно
1.5
Полтора, полторы
2
Два, две
3
Три
4
Четыре
5
Пять
6
Шесть
7
Семь
8
Восемь
9
Девять
10
десять
11
Одиннадцать
12
Двенадцать
13
Тринадцать
14
Четырнадцать
15
пятнадцать
16
шестнадцать
17
Семнадцать
18
Восемнадцать
19
девятнадцать
20
Двадцать
21
Двадцать один
22
Двадцать два
23
Двадцать три
24
Двадцать четыре
25
Двадцать пять
26
Двадцать шесть
27
Двадцать семь
28
Двадцать восемь
29
Двадцать девять
30
Тридцать
31
Тридцать один
32
Тридцать два
33
Тридцать три
34
Тридцать четыре
35
Тридцать пять
36
Тридцать шесть
37
Тридцать семь
38
Тридцать восемь
39
Тридцать девять
40
Сорок
41
Сорок один
42
Сорок два
43
Сорок три
44
Сорок четыре
45
Сорок пять
46
Сорок шесть
47
Сорок семь
48
Сорок восемь
49
Сорок девять
50
Пятьдесят
51
Пятьдесят один
52
Пятьдесят два
53
Пятьдесят три
54
Пятьдесят четыре
55
Пятьдесят пять
56
Пятьдесят шесть
57
Пятьдесят семь
58
Пятьдесят восемь
59
Пятьдесят девять
60
Шестьдесят
61
Шестьдесят один
62
Шестьдесят Два
63
Шестьдесят три
64
Шестьдесят четыре
65
Шестьдесят пять
66
Шестьдесят шесть
67
Шестьдесят семь
68
Шестьдесят восемь
69
Шестьдесят девять
70
Семьдесят
71
Семьдесят один
72
Семьдесят Два
73
Семьдесят Три
74
Семьдесят четыре
75
Семьдесят пять
76
Семьдесят шесть
77
Семьдесят семь
78
Семьдесят восемь
79
Семьдесят девять
80
Восемьдесят
81
Восемьдесят один
82
Восемьдесят два
83
Восемьдесят три
84
Восемьдесят четыре
85
Восемьдесят пять
86
Восемьдесят шесть
87
Восемьдесят семь
88
Восемьдесят восемь
89
Восемьдесят девять
90
Девяносто
91
Девяносто один
92
Девяносто два
93
Девяносто три
94
Девяносто четыре
95
Девяносто пять
96
Девяносто шесть
97
Девяносто семь
98
Девяносто восемь
99
Девяносто девять
100
Сто
101
Сто один
102
Сто два
103
Сто три
104
Сто четыре
105
Сто пять
106
Сто шесть
107
Сто семь
108
Сто восемь
109
Сто девять
110
Сто десять
111
Сто одиннадцать
112
Сто двенадцать
113
Сто тринадцать
114
Сто четырнадцать
115
Сто пятнадцать
116
Сто шестнадцать
117
Сто семнадцать
118
Сто восемнадцать
119
Сто девятнадцать
120
Сто двадцать
121
Сто двадцать один
122
Сто двадцать два
123
Сто двадцать три
124
Сто двадцать четыре
125
Сто двадцать пять
126
Сто двадцать шесть
127
Сто двадцать семь
128
Сто двадцать восемь
129
Сто двадцать девять
130
Сто тридцать
131
Сто тридцать один
132
Сто тридцать два
133
Сто тридцать три
134
Сто тридцать четыре
135
Сто тридцать пять
136
Сто тридцать шесть
137
Сто тридцать семь
138
Сто тридцать восемь
139
Сто тридцать девять
140
Сто сорок
141
Сто сорок один
142
Сто сорок два
143
Сто сорок три
144
Сто сорок четыре
145
Сто сорок пять
146
Сто сорок шесть
147
Сто сорок семь
148
Сто сорок восемь
149
Сто сорок девять
150
Сто пятьдесят
151
Сто пятьдесят один
152
Сто пятьдесят два
153
Сто пятьдесят три
154
Сто пятьдесят четыре
155
Сто пятьдесят пять
156
Сто пятьдесят шесть
157
Сто пятьдесят семь
158
Сто пятьдесят восемь
159
Сто пятьдесят девять
160
Сто шестьдесят
161
Сто шестьдесят один
162
Сто шестьдесят Два
163
Сто шестьдесят три
164
Сто шестьдесят четыре
165
Сто шестьдесят пять
166
Сто шестьдесят шесть
167
Сто шестьдесят семь
168
Сто шестьдесят восемь
169
Сто шестьдесят девять
170
Сто семьдесят
171
Сто семьдесят один
172
Сто семьдесят Два
173
Сто семьдесят Три
174
Сто семьдесят четыре
175
Сто семьдесят пять
176
Сто семьдесят шесть
177
Сто семьдесят семь
178
Сто семьдесят восемь
179
Сто семьдесят девять
180
Сто восемьдесят
181
Сто восемьдесят один
182
Сто восемьдесят Два
183
Сто восемьдесят Три
184
Сто восемьдесят четыре
185
Сто восемьдесят Пять
186
Сто восемьдесят шесть
187
Сто восемьдесят семь
188
Сто восемьдесят восемь
189
Сто восемьдесят девять
190
Сто девяносто
191
Сто девяносто один
192
Сто девяносто два
193
Сто девяносто три
194
Сто девяносто четыре
195
Сто девяносто пять
196
Сто девяносто шесть
197
Сто девяносто семь
198
Сто девяносто восемь
199
Сто девяносто девять
200
Двести
300
Триста
400
Четыреста
500
Пятьсот
600
Шестьсот
700
Семьсот
800
Восемьсот
900
Девятьсот
1,000
Одна тысяча
2,000
Две тысячи
3,000
Три тысячи
4,000
Четыре тысячи
5,000
Пять тысяч
6,000
Шесть тысяч
7,000
Семь тысяч
8,000
Восемь тысяч
9,000
Девять тысяч
10,000
Десять тысяч
11,000
Одиннадцать тысяч
20,000
Двадцать тысяч
21,000
Двадцать одна тысяча
22,000
Двадцать две тысячи
100,000
Сто тысяч
101,000
Сто одна тысяча
102,000
Сто две тысячи
200,000
Двести тысяч