İlgi Zamirleri – Относительные Местоимения

    İlgi Zamirleri – Относительные Местоимения
İlgi Zamirleri bir cümlenin içindeki isim hakkında açıklama yapmak içim kurulan ikinci cümleciğin başında yer alan ve ilk cümledeki ismi belirten sözcüklerdir.  Bu sözcükler кто? (kim?), что? (ne?), чей? (kimin?), какой (hangi?) gibi genel Soru Zamirleridir.  Bu zamirler ismin sayısına, cinsiyetine ve hallere göre değişirler. 
Bunların dışında где? (nerede?) куда? ve (nereye?) gibi soru sözcükleri ile de ilgi cümlecikler kurulur fakat bu durumda bu sözcükler isimin tekil ya da çoğul, erkek ya da dişi oluşuna göre değişmezler.

1
Как зовут того человека?
O adamın isimi nedir?
2
Вы знаете?
Siz biliyor musunuz?
3
Вы знаете, как зовут того человека?
O adamın isimi ne olduğunu biliyor musunuz?
4
Куда она пошла?
O nereye gitti?
5
Вы видели?
Siz gördünüz mü?
6
Вы видели, куда она пошла?
Onun nereye gittiğini gördünüz mü?
7
Когда начинается школа?
Okul ne zaman başlıyor?
8
Они помнят?
Onlar hatırlıyorlar mı?
9
Они помнят, когда начинается школа?
Okulun ne zaman başladığını hatırlıyorlar mı?
10
Где он?
O nerededir?
11
Она не знает.
O bilmiyor.
12
Она не знает, где он.
Onun nerede olduğunu bilmiyor.
13
Кого зовут?
Kimi çağırıyorlar?
14
Вы слышите?
Siz duyuyor musunuz?
15
Вы слышите, кого зовут?
Kimi çağırıldığını duyuyor musunuz?
16
Кем он хочет стать?
O kim olmak istiyor?
17
Его отец не знает.
Onun babası bilmiyor.
18
Его отец не знает, кем он хочет стать.
Babası onun kim olmak istediğini bilmiyor.
19
Что это?
Bu nedir?
20
Учительница спросила.
Öğretmen sordu.
21
Учительница спросила, что это.
Öğretmen bunun ne olduğunu sordu.
22
О чём ты думаешь?
Sen ne hakkında düşünüyorsun?
23
Мне интересно.
Merak ediyorum.
24
Мне интересно, о чём ты думаешь.
Senin ne düşündüğünü merak ediyorum.
25
Какую работу ты выполняешь?
Sen ne iş yapıyorsun?
26
Ты должен сказать.
Sen söylemelisin.
27
Ты должен сказать, какую работу ты выполняешь.
Ne iş yaptığını söylemelisin.
28
Скольких студентов нет?
Kaç öğrenci yok?
29
Учитель спрашивает.
Öğretmen soruyor.
30
Учитель спрашивает, скольких студентов нет.
Öğretmen kaç öğrencinin olmadığını soruyor.
Чей? (kimin) zamirinin hallere göre çekimi

HALLER
TEKİL
ÇOĞUL
eril cins
dişil cins
nötr cins
И.п.
чей
чья
чьё
чьи
Р.п.
чьего
чьей
чьего
чьих
Д.п.
чьему
чьей
чьему
чьим
В.п.
чей, чьего
чью
чьё
чьи, чьих
Т.п.
чьим
чьей
чьим
чьими
П.п.
о чьём
о чьей
о чьём
о чьих
Şahıs Sahiplik Zamirleri varlıkların sahibini gösterirler.  Birinci ve ikinci Şahıs Sahiplik Zamirleri’nin cins, sayı ve hal ekleri tamamen farklıdır.  Önünde kullanıldıkları isim hangi halde ise Sahiplik Zamirleri de o halde çekimli olmak zorundadır.
- Чей это карандаш?
- Bu kurşunkalem kimindir?
- Это мой карандаш.
- Bu benim kurşun kalemimdir.
- Чья это ручка?
- Bu dolmakalem kimindir?
- Это моя ручка.
- Bu benim dolmakalemimdir.
- Чьё это зеркало?
- Bu ayna kimindir?
- Это моё зеркало.
- Bu benim aynamdır.
- Чьи это карандаши
- Bunlar kimin kurşunkalemleri
(ручки, зеркала)?
(dolmakalemleri, aynalar)?
- Это мои карандаши 
(ручки, зеркала).
- Bunlar benim kurşunkalemlerim
(dolmakalemlerim, aynalarım).
- Чей это портфель?
- Bu çanta kimindir?
- Это наш (ваш) портфель.
- Bu bizim (sizin) çantamızdır (çantanızdır).
- Чья это газета?
- Bu kimin gazetesidir?
- Это наша (ваша) газета.
- Bu bizim (sizin) gazetemizdir (gazetenizdir).
- Чьё это зеркало?
- Bu kimin aynasıdır?
- Это наше (ваше) зеркало.
- Bu bizim (sizin) aynamızdır (aynanızdır).
- Чьи это портфели?
- Bu kimin çantalarıdır?
- Это наши (ваши) портфели.
- Bu bizim (sizin) çantalarımızdır (çantalarınızdır).

Ne yapıyorsun - Что ты делаешь


1-свободное время
boş zaman

1-1-Что ты делаешь в своё свободное время?
Boş zamanlarında ne yaparsın?

2-хобби
hobi

2-2- У тебя есть хобби?
Hiç hobin var mı?

3-увлечение
ilgi alanı

3-3-Чем ты увлекаешься?
İlgi alanların nelerdir? 

4-план
plan

4-4-Какие у тебя планы?
Ne planların var?

5-Я читаю газету.
Gazeteyi okuyorum.

6-Моя сестра читает очень интересную книгу.
Kız kardeşim çok ilginç bir kitap okuyor.

7-Мы смотрим телевизор.
Biz televizyon seyrediyoruz.

8-Какой фильм вы смотрите?
Hangi filmi seyrediyorsunuz?

9-Мои друзья слушают музыку.
Arkadaşlarım müzik dinliyor. 

10-Я иду в бар выпить кофе.
Kahve içmek için bara gidiyorum.

11-Ты собираешься пойти на дискотеку?
Diskoya gidiyor musun?

12-Моя девушка собирается пойти в музей Ван Гога.
Kız arkadaşım Van Gogh Müzesi'ne gidiyor.

13-Сегодня вечером мы пойдём в кино.
Bu akşam sinemaya gidiyoruz.

14-Когда вы пойдёте в театр?
Tiyatroya ne zaman gidiyorsunuz?

15-Мои родители ходят в парк на прогулку каждый день. 
Ebeveynlerim her öğleden sonra parkta yürüyüşe gider.

16-Мне очень нравится заниматься спортом.
Spor yapmayı çok severim.

17-Тебе нравится плавать в бассейне?
Yüzme havuzunda yüzmeyi sever misin?

18-Павел любит кататься на лыжах.
Paul kayağa bayılır.

19-Мои друзья предпочитают ходить в спортзал.
Arkadaşlarım spor salonuna gitmeyi tercih eder.

20-Вам нравится кататься на велосипеде?
Bisiklete binmeyi sever misin?

21-Мои подруги любят играть в баскетбол и теннис.
Arkadaşlarım basketbol ve tenis oynamaya bayılır.

22-Почему бы нам не пойти чего-нибудь выпить?
Neden bir şeyler içmeye gitmiyoruz?

23-Тебе хотелось бы сыграть в карты?
Kağıt oynayabilecek gibi hissediyor musun?

24-Тебе хотелось бы сыграть в шахматы?
Satranç oynamak ister misin?

25-Почему ты не играешь на гитаре? 


Neden gitar çalmıyorsun?
Устойчивые выражения

See you later! –Увидимся позже!
Have a nice a day! – Приятного дня!
Give me a chance. – Дай мне шанс.
See you soon. –Скоро увидимся.
It doesn't matter. –Это не имеет значения.
Don’t bother me! – Не раздражай меня!
Take care! –Береги себя!
Never mind. – Не имеет значения (проехали).
Talk to you later. – Поговорим позже.
Until we meet again. – До новой встречи.
Don't mind it, please. – Не обращайте внимания.
Don't be late, please! – Не опаздывайте, пожалуйста!


Множественное число
В большинстве случаев множественное число в английском языке образуется с помощью
окончания -s:
book–books (книга –книги)
flat –flats (квартира –квартиры)
flower –flowers (цветок–цветы)
friend –friends (друг–друзья)
cat –cats (кот –коты)
girl–girls (девушка –девушки)
proof–proofs (доказательство –доказательства)
Ответ на вопрос чей: мой, твой, наш, его…
Кто Чей
I my
you your
he his
she her
it its (≠ it’s)
we our
You Your
they their
Itismy house. –Это мой дом.
It is your life. –Это твояжизнь.
Itishis car. –Это его автомобиль.
Itis their party. –Это их вечеринка.
Если Вы хотите выразить принадлежность кого-то или чего-то кому-то или чему-то
используется предлог of, либо к существительному прибавляется ’s:
the door ofthe garage (дверь гаража)
the owner ofthe cafe (владелец кафе)
the temperature ofthe air (температура воздуха)
the company’s success = success ofthe company (успех компании)
the world’s population = the population ofthe world (население мира)Я очень люблю русский язык! 

Hoş Geldiniz

1-Добро пожаловать!
Hoşgeldiniz!

1-1 Добро пожаловать на мою страничку!

2-Привет!
Merhaba!

3-Доброе утро!
Günaydın!

3-3-Доброе утро, как у тебя сегодня дела?
Günaydın, bugün nasılsın?

4-Спокойной ночи!
İyi geceler!

4-4-Спокойной ночи и хороших снов!
İyi geceler ve iyi uykular!

5-Как дела?
Nasılsın?

6-Как дела (SÖYLEYİŞ BİÇİMİNE DİKKAT)
Nasılsın?

7-Как дела
Nasıl gidiyor?

8-Хорошо, спасибо
İyiyim, teşekkürler.

9-Как тебя зовут?
Adın ne?

10-Меня зовут Юлия
Benim adım Julia.

11-Сколько тебе лет?
Kaç yaşındasın?

12-Мне двадцать пять лет.
Ben yirmi beş yaşındayım

13-Откуда ты?
Nerelisin?

14-Я из Испании.
Ben İspanya'lıyım.

15-знать
tanımak

15-15-Мы разве знакомы?
Birbirimizi tanıyor muyuz?

16-представить
tanıştırmak

16-16-Я хотел бы представить тебя моему другу Павлу.
Seni arkadaşım Paul ile tanıştırmak istiyorum. 

17-приятно 
bir zevk

17-17-Приятно познакомиться!
Seninle tanışmak benim için bir zevk.

18-Пожалуйста
lütfen

18-18-Пожалуйста, поверь мне!
Lütfen bana inan!

19-Спасибо
Teşekkürler

19-19-Спасибо за подарок.
Hediye için teşekkürler. 

20-Извини
Affedersin

20-20-Извини, а мы разве знакомы?
Affedersin, seni tanıyor muyum?

21-Не за что
Rica ederim!

21-До свидания!
Hoşçakal!

21-21-До свидания, до скорой встречи!


Hoşçakal ve kısa zamanda görüşmek üzere.